Dopuszczalne prędkości

|
RODZAJ POJAZDÓW
Osobowy, ciążarowy o dopusczalnej masie do 3,5t, motocykl Osobowy z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5, autobus, motocykl z przyczepą, autobus z przyczepą Ciągnik rolniczy, ciągnik rolniczy z przyczepą

Obszar zabudowany
5°° - 23°°

50 km/h 50 km/h 30 km/h

Obszar zabudowany
23°° - 5°°

50 km/h 50 km/h 30 km/h
Strefa zamieszkania 20 km/h 20 km/h 20 km/h

Autostrada

140 km/h 80 km/h -

Ekspresowa jednojezdniowa

100 km/h 80 km/h -

Ekspresowa dwujezdniowa

120 km/h 80 km/h -
Dwujezdniowa o co najmniej dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku 100 km/h 80 km/h 30 km/h
Inne drogi 90 km/h 70 km/h 30 km/h
 

Zapisz sie na kurs

Wystarczy wypełnić formularz. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zapisu.

Plac manewrowy

Posiadamy doskonale wyposażony plac manewrowy odpowiadający warunkom egzaminacyjnym.