Profil Kandydata Na Kierowcę - PKK

|

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ MUSI UZYSKAĆ KAŻDA OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA KURS PRAWA JAZDY DOWOLNEJ KATEGORII.

 

W celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Starostwa z następującymi dokumentami:

- dowód osobisty lub aktualny paszport razem z zaświadczeniem o zameldowaniu;

- badanie lekarskie;

- zdjęcie 1 szt., 3,5 cm x 4 cm; "na wprost" (frontalne), białe tło (twarz ma zajmować 70-80% fotografii);

- zgodę rodzica/ opiekuna – jeżeli kursant nie ma ukończonych 18 lat;

- prawo jazdy – jeżeli kursant posiada już inne kategorie;

Uwaga: osoby chcące rozpocząć kurs prawa jazdy kat. C, CE, D muszą wykonać badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne!

 

Zapisz sie na kurs

Wystarczy wypełnić formularz. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zapisu.

Plac manewrowy

Posiadamy doskonale wyposażony plac manewrowy odpowiadający warunkom egzaminacyjnym.