PROJEKTY

|
NJ Mordzak Sp z o.o. realizuje projekt finansowany z działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest dofinansowanie do kapitału obrotowego.
Efektem projektu jest poprawa płynności przedsiębiorstwa w okresie pandemii COVID-19.
Wartość projektu: 210 660,54 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 210 660,54 zł.

 

Prywatna Nauka Jazdy Jacek Mordzak realizuje projekt finansowany z działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest dofinansowanie do kapitału obrotowego.
Efektem projektu jest poprawa płynności przedsiębiorstwa w okresie pandemii COVID-19.
Wartość projektu: 45913,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 45913,23 zł.

 

M-Transport Sp. z o.o. realizuje projekt finansowany z działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest dofinansowanie do kapitału obrotowego.
Efektem projektu jest poprawa płynności przedsiębiorstwa w okresie pandemii COVID-19.
Wartość projektu: 45913,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 45913,23 zł.